Hantverkarställning Snappy

Sveriges mest sålda hantverkarställning. Den har i sitt basutförande en maximal plattformshöjd på 1.95 meter. Bredden är endast 0,75 meter. Detta gör att Snappy lätt passerar genom en standarddörr. Vidare innehåller ställningen 4 st kraftga låsbara hjul Ø 125 mm och en rejäl plattform med lucka. 
Art. 1400

Du bygger lätt vidare med:
Skyddsräcke
Stödben
1 meters förhöjning
2 meters förhöjning 

Vi rekommenderar er att ha en plattform varannan meter.
Plattform med lucka art.nr.1450

På detta sätt kan man pussla sig upp till max 8 m plattformshöjd. 

Hantverkarställning Snappy, art.nr 1400