Trappstege Pro

Yrkestrappstege tillverkad av aluminium och monterad med hydraulnitning, vilket ger bästa stabilitet och maximal livslängd. Stegytorna är kraftigt räfflade för ökad halksä- kerhet.

Våra Stegar & Bockar är testade och godkända enl. AFS 2004:3 Stegar och Arbetsbockar, SS 2091 utgåva 4 samt EN131-1 :2007. Art. 703, 704, 705

Bra arbetsmiljöval: nivå 2 i höjd upp till fem steg.

Trappstege Pro, art.nr 707
Trappstege Pro, art.nr 705