Trapphusstegar

Att klättra på stege i en trappa är både svårt och farligt. För att få till en så säker arbetsplats som möjligt krävs lite extra av trapphusstegen eller arbetsbocken. Nedan visar Vi våra alternativ på trapphusstegar och arbetsbockar med förlängningsben.