Stegpallar

Ibland är utrymmet är begränsat, och då kan en stegpall vara lösningen på problemet.
Med lite kompaktare mått är stegpallen lättare att transportera samt att använda då golvytan är begränsad.