Hantverkarställning Jumbo Pro bred

Hantverkarställning Jumbo Pro Bred har i grunden samma höga kvalité som den smala varianten. Den fällbara basmodulen på Hantverkarställning Pro Bred har dubbelt så djupa ramar vilka ger en arbetsplattform på hela 2,5x1,2 meter. Snabb montering och demontering. Hantverkarställning Pro Bred har i standardutförande hjul med diameter 12,5cm men kan uppgraderas till hjul med diameter 20 cm vilka också är justerbara i höjdled med 30 cm.

Art 250BK-BS levereras med skyddsräcke samt lucka i en av plattformarna.

Ställningspaket med en plattformshöjd överstigande 2,5 m levereras med plattformar varannan meter, dubbla skyddsräcken på samtliga plattformsnivåer samt stege med krok för att uppfylla kraven enligt AFS 2013:4.

Våra rullställningar är testade och godkända en AFS 2013:4 och Svensk standard SS-EN 1004.

Hantverkarställning Pro, art.nr 250BK-BS
Hantverkarställning Pro, art.nr 250BK