Fasadställning Superflex

Fasadställnig Superflex är ett flexibelt system med många möjligheter, enkelt att montera och demontera. Helsvetsade fasadramar ger en stark och långlivad konstruktion. Rördimension 50x4 mm.

Diagonalstag och handlister har låsklor i slagkraftig gjuten aluminium. Komplettera med trapptorn för att uppfylla kraven enligt AFS 2013:4. 

Fasadställning Superflex, art.nr 212006S (extrautrustad med trappa)
Fasadställning Superflex, art.nr 214009S