Mobila trappor och arbetsplattformar

Ibland behövs det en flyttbar arbetsplattform en bit upp i luften. Våra mobila trappor har en rejäl konstruktion samt en väl tilltagen plattform som gör att du står och jobbar säkert ovan mark. Laggo´s mobila trappor är en populär produkt som använts inom verkstad och lager i många år och på senare tid även inom byggsektorn, då i en version anpassad för branschkravet, Bra arbetsmiljöval.

Mobil arbetsplattform