Säsongs Nytt
Laggo Bryggstegar
2 modeller
  
Beställ nu 

Mobila trappor

Laggo stegteknik har ett stort utbud av mobila trappor och arbetsplattformar. Läs mer om Laggos mobila trappor, arbets-plattformar.

Trappstegar

Laggo stegteknik har trappstegar i aluminium, trä och glasfiber. Läs mer om Laggos trappstegar.

Ställningar

Laggo stegteknik har ett stort utbud av ställningar, rullställningar, hantverks-ställningar och fasadställning. Läs mer om Laggos ställningar.

Arbetsbockar
Även på lägre höjder är det viktigt att man står stadigt
Läs mer om
Laggos arbetsbockar

Bra arbetsmiljöval

Bra arbetsmiljöval är en standard, kravspecifikation som utarbetats i samråd med RS-gruppen (bestående av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab, JM). Bra arbetsmiljöval ställer särskilt höga säkerhetskrav på produkter. Lär mer om Laggos produkter - Bra arbetsmiljöval

Godkända produkter

Laggos stegar och arbetsbockar är testade och godkända enligt arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2004:3, Svensk standard SS 2091 utgåva 4 samt EN131-1:2007.

För rullställningar gäller Svensk standard SS-EN 1004.